فرکانسیک

افکار و احساسات دارای فرکانس های ارتعاشی هستند که همان قوانین ارتعاش است. همانطور که می دانید طبق قانون جذب ، انرژی به سمت شما جذب می شود. این دو قانون همیشه در حال فعال بودن است. جهان پیرامون ما با ارتعاشاتی که ایجاد می کنیم ادغام می شود. در حالت طبیعی ارتعاش همه چیز آشکار می شود. هنگامی که جهان با حالت طبیعی خود همسو نباشد، هر آنچه را که نمی خواهیم، آشکار می کنیم.

می توانید از این قوانین به نفع خود استفاده کنید. دانستن این قوانین، هنگامی که می خواهید زندگی تان را با تغییر افکار و پاسخ های عاطفی به مسائل تغییر دهید ، قطعا به سود شما خواهد بود.

خوشبختانه ، روش های بسیاری وجود دارد که ما می توانیم افکار و احساسات خود را برای جذب موقعیت هایی که در زندگی می خواهیم برنامه ریزی کنیم.

با شناخت امواج مغزی و فرکانسیک مغزی می توانید قوانین ارتعاش را در دستان خود بگیرید. فایل های فرکانسیک فایل های صوتی پیشرفته ای هستند که با فرکانس مغزی شما هماهنگ شده است و باتوجه به ساختار مغز و استفاده از امواج مغزی سرعت شما را برای رسیدن به خواسته هایتان تسریع می بخشد.

دکمه بازگشت به بالا